รอกโซ่ รอกสลิง : รอกสลิงไฟฟ้า VITAL HOISIS 4 ทิศทาง
5 ตัน สลิงยาว 12 เมตร5 ตัน สลิงยาว 12 เมตร

รอกสลิงไฟฟ้า VITAL HOISIS 4 ทิศทาง


รอกสลิงไฟฟ้า VITAL HOISIS 4 ทิศทาง

ขนาด 5 ton สลิงยาว 12 เมตร หรือ 24 เมตร

 

ความสามารถในการยก 5 ตัน 5 ตัน
ระยะยกสูง 12 เมตร  24 เมตร
ความเร็วในการยก  8 เมตร ต่อนาที 8 เมตร ต่อนาที
ความเร็วในการขับเคลื่อน 20 เมตร ต่อนาที 20 เมตร ต่อนาที
ขนาดลวดสลิง 15 มม 15 มม
แรงดันไฟ 380V 380V
มอเตอร์ในการยก 7.5 KW 7.5 KW
มอเตอร์ขับเคลื่อน 0.8 KW 0.8 KW
น้ำหนัก +-15% 555 กก 630 กกประเภทสินค้า

ค้นหาผลิตภัณฑ์

Line Chumsin

https://scdn.line-apps.com/n/line_add_friends/btn/en.png