รอกสลิงไฟฟ้า Vital Hoisis 380V


รอกสลิงไฟฟ้า Vital Hoisis 3 ton

 

ควบคุม 4 ทิศทาง สลิงยาว 12 เมตร ราคา 145,000 บาท

 

ควบคุม 4 ทิศทาง สลิงยาว 24 เมตร ราคา 185,000 บาท

 

ส่วนลดพิเศษ ............ %

 

 

 

 

 
ประเภทสินค้า

ค้นหาผลิตภัณฑ์

Line Chumsin