ปั๊มหอยโข่ง เครื่องสูบน้ำ : มอเตอร์หอยโข่ง BERGIN
ปั๊มน้ำหอยโข่งไฟฟ้าปั๊มน้ำหอยโข่งไฟฟ้า

มอเตอร์หอยโข่ง BERGIN


ปั๊มน้ำหอยโข่ง BERGIN CM 050

ราคา 2,850.- บาท

ส่วนลดพิเศษ .................. %

 

ขนาดท่อดูด-ส่ง  1 นิ้ว
มอเตอร์ 0.5 แรง 220V
ความเร็วรอบ 2850 รอบต่อนาที
ปริมาณน้ำ 90 ลิตรต่อนาที
ส่งสูง 22 เมตร


ประเภทสินค้า

ค้นหาผลิตภัณฑ์

Line Chumsin

https://scdn.line-apps.com/n/line_add_friends/btn/en.png