ปั๊มหอยโข่ง เครื่องสูบน้ำ : มอเตอร์หอยโข่ง KODAI

มอเตอร์หอยโข่ง KODAI


ปั๊มน้ำหอยโข่ง KODAI PRA 050

ราคา 1,750 บาท

ส่วนลดพิเศษ .................. %

 

 

ขนาดท่อดูด-ส่ง  1 นิ้ว
มอเตอร์ 0.5 แรง 220V
ความเร็วรอบ 2850 รอบต่อนาที
ปริมาณน้ำ 36 ลิตรต่อนาที
ส่งสูง 38 เมตร

ประเภทสินค้า

ค้นหาผลิตภัณฑ์

Line Chumsin

https://scdn.line-apps.com/n/line_add_friends/btn/en.png