ปั๊มหอยโข่ง เครื่องสูบน้ำ : ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI WP-205Q

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI WP-205Q


ISO 9001:2000 และ ISO 14001:
กำลังมอเตอร์: 200 วัตต์
ขนาด: 425 x 425 x 597 มม.
ขนาดท่อ: \"1\"
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ:
น้ำหนัก: 19 กก.
มอเตอร์รับประกัน 5 ปี:
มีระบบ Thermostat ป้องกัน Motor ไหม้ ในสภาวะที่ใช้งานผิดปกติ:
ระยะส่ง: 16 เมตรประเภทสินค้า

ค้นหาผลิตภัณฑ์

Line Chumsin

https://scdn.line-apps.com/n/line_add_friends/btn/en.png