เครื่องผสมปูนมินิ (โม่ปูนมินิ) รุ่น CM180 BERGIN - Chumsin Group

มอเตอร์ทองแดงแท้ 100% พร้อมระบบ Thermostat (ป้องกันมอเตอร์ไหม้)เมื่ออุณหภูมิมอเตอร์ร้อน เครื่องจะหยุดทำงานทันที ถ้าอุณหภูมิมอเตอร์ปกติเครื่องจะทำงานปกติ

zk7s11XThu122250
1 ตัน โซ่ยาว 6 เมตร
2 ตัน สลิงยาว 9 เมตร15
3 ตัน สลิงยาว 12 หรือ 24 เมตร
NU8HdViThu122106
3 ตัน โซ่ยาว 6 เมตร
ขนาด 3 นิ้ว
ขนาด 3 นิ้ว
ขนาด 6 นิ้ว
ขนาด 6 นิ้ว
ขนาด 1จุด1ทับ2 นิ้ว
ขนาด 1.1/2 นิ้ว
ขนาด 8 นิ้ว4
ขนาด 8 นิ้ว
ขนาด 2 นิ้ว
ขนาด 2 นิ้ว
ขนาด 4 นิ้ว
ขนาด 4 นิ้ว

ประเภทสินค้า

ค้นหาผลิตภัณฑ์

Line Chumsin

https://scdn.line-apps.com/n/line_add_friends/btn/en.png

Facebook